INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM

WARUNKI PRZYJĘCIA

OPŁATY

KONTAKT

 

 

Do pobrania:

UWAGA:

Zgodnie z § 15 ust. 7 Regulaminu studiów podyplomowych w Politechnice Lubelskiej, słuchacz który nie osiągnął efektów kształcenia określonych w programie kształcenia oraz/albo nie złożył pracy końcowej w terminie 3 miesięcy od zakończenia zajęć, zostaje skreślony z listy słuchaczy studiów podyplomowych.

 

 

 

 

Ogłoszenia dla studentów


 

 

 

 

Brak aktualnych ogłoszeń

 

 

 

 
 
 
 

.: kontakt :.